top of page
INSCRIPCIONS TEMPORADA 2023-2024

Per formalitzar la inscripció cal lliurar els formularis que trobareu tot seguit degudament omplerts i signats. Ens els podeu lliurar personalment o bé enviar-los a l'email: oficina.gerundafc@gmail.com

bottom of page