INSCRIPCIONS TEMPORADA 2021-2022
                                        
Full d'inscripció temporada noves jugadores

Per formalitzar la inscripció cal lliurar els formularis que trobeu tot seguit degudament omplerts i signats. En els podeu lliurar personalment o bé enviar-los a gerundafc@gmail.com