Quotes 2021-2022
QUOTES TERMPORADA 2021 - 2022.PNG

IMPORTANT: En l’ingrés s’hi ha de fer constar el NOM I COGNOMS de la jugadora.
Número de compte: BBVA ES97 0182 8157 52 0201514103
Per les jugadores federades, la fitxa federativa i la quota de la mutualitat s’haurà
d’abonar directament a través del Portal del Federat.
Pel que fa la revisió metge, s’haurà de realitzar a un centre concertat per la FCF. Des del
Club també us posarem a la vostra disposició un centre mèdic.