Bases del concurs / sorteig d'instagram #GerundaFCpostureo

 1. OBJECTE. El concurs fotogràfic #GerundaFCpostureo consisteix a publicar fotografies de persones de la comunitat del Gerunda FC per fer present al club a les xarxes socials en motiu de la presentació dels equips de la temporada 2019-2020, que tindrà lloc diumenge 15 de desembre de 2019, i en els dies posteriors.  Les imatges hauran de visualitzar els membres de la comunitat del Gerunda, principalment jugadores, vestits amb algun tipus d’equipament del GerundaFC.
   

 2. TERMINI. El concurs s’iniciarà en el moment que es pengi a l’Instagram l’anunci del concurs al compte d’Instagram @gerundafc que serà dimarts 10 de desembre de  2019 i finalitzarà el dia 19 de gener de 2020. Només es tindran en compte les publicacions d’Instagram que compleixin els requisits fins a les 23:59 del 19 de gener de 2020
   

 3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs caldrà fer-ho a partir d’una compte d’Instagram  amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

  Els participants hauran de:

  • L’usuari d’Instagram des d’on es publiqui la fotografia haurà de ser seguidor del compte @gerundafc.

  • Cada participant podrà presentar tantes fotografies (no històries) com vulgui. Per presentar-les caldrà que la publicació vingui etiquetada amb el hastag #GerundaFCpostureo i caldrà que consti el nom i cognoms de la persona fotografiada que serà la persona que participarà al concurs, juntament amb el propietari del compte d'Instagram.

  • Les imatges hauran de visualitzar algun membre de la comunitat del Gerunda FC, principalment jugadores, vestits amb l’equipament del GerundaFC.

  • Cal que a la fotografia s’identifiqui perfectament la persona etiquetada i participant.

  • L’usuari d’Instagram pot ser el participant o no del concurs. Els participants que no disposin de compte propi d’Instagram podran utilitzar el compte dels progenitors, germans o amics. Un mateix compte d’Instagram pot publicar fotos de més d’un participant.

  • Els propietaris del compte d’Instagram declaren sota la seva responsabilitat que disposen de l’autorització de les persones que hi puguin aparèixer, en el cas de menors d’edat disposen de l’autorització dels seus tutors legals. 
   Les bases del concurs seran consultables a la pàgina web del GerundaFC:
   www.gerundafc.cat

 4. SORTEIG. Entre tots els participants al concurs es farà un doble sorteig. Els premis es publicaran al compte d’Instagram @gerundafc i a la web del Gerunda www.gerundafc.ca
   

 5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física vinculada al Gerunda FC: jugadores, entrenadors/es, membres directius, progenitors, tutors i germans. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
  Els participants assumeixen la responsabilitat envers a Gerunda FC del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.
  No es tindran en compte aquelles publicacions que puguin ser ofensives o de mal gust a criteri del GerundaFC.
   

 6. ASSIGNACIÓ DE PREMIS. El guanyador, en cas que el propietari del compte i la persona etiquetada sigui la mateixa o els dos guanyadors, en el cas que el propietari del compte Instagram sigui diferent a la persona etiquetada es triarà per sorteig entre totes les fotos publicades fins a les 23.59 h del 19 de gener de 
  El Gerunda FC es reserven el dret de modificar la data de finalització del concurs en cas  d’impossibilitat de realització efectiva del recompte final en aquella data.  
   

 7. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. El premiat/s es publicaran a partir del 20 de gener de 2020 a través del compte d’Instagram @gerundafc i el lliurament del premi es farà un dia d’entrenament o partit posterior.
   

 8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a Gerunda FC, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.
  Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia i webs corporatius i entorns.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
IMG_5886